Waterschade

Water kan een enorme ravage aanrichten. Je kan op uiteenlopende manieren met waterschade te maken krijgen:

  • een ondergelopen kelder, woonruimte of kantoor na een overstroming
  • een waterlek bij jou of een buur
  • extreme regenval

In dergelijke omstandigheden is het belangrijk om zo snel mogelijk te handelen. Hoe langer het water aanwezig blijft, hoe meer schade het aanricht aan muren, het meubilair en toestellen. KTS Cleaning beschikt over ploegen verspreid over verschillende regio’s, en kan daarom oproepen snel behandelen.

Brandschade

Vuurschade uit zich in uiteenlopende vormen. Het meest voor de hand liggend is de schade aan het gebouw en aan het meubilair. Daarnaast heb je ook nog roetdeeltjes die zich overal hebben verspreid en aangehecht, en de onaangename geur

Bij vuurschade gaan we eerst na met welk type brand de ruimte of het gebouw te maken heeft gehad. Op basis van die analyse nemen we gepaste maatregelen om tot een uitstekend resultaat te komen. Naast het reinigen en decontamineren, herschilderen we ook muren en plafonds.

Zwaar vervuilde woning

Bij een zwaar verontreinigde woning gaat het om situaties waarbij de woning onbewoonbaar is zonder dat er eerst maatregelen worden genomen. Vaak gaat dit gepaard met geurhinder, schimmelvorming, vochtplekken en uitwerpselen van ongedierte. Niet alleen is een zwaar vervuilde woning een aanslag op de gezondheid, het brengt ook risico’s met zich mee, zoals brandgevaar.

Als professionele reinigingsdienst zorgen wij ervoor dat de woning binnen korte tijd terug een gezonde leefomgeving wordt.

Onopgemerkt overlijden

Het verliezen van iemand die je aan het hart ligt is op zich al een ingrijpende gebeurtenis. In het geval de overleden persoon pas dagen na het overlijden werd aangetroffen is het noodzakelijk om beroep te doen op een gespecialiseerde schoonmaakdienst. Niet alleen om psychologische redenen, maar in eerste instantie voor een deskundige reiniging van het pand. Slechts enkele minuten na het overlijden zet het ontbindingsproces in. Hierbij komen gassen vrij die een indringende geur kunnen achterlaten in de ruimte. In bepaalde gevallen is er ook sprake van contaminatie met lichaamsvocht.

Deze ingrepen vragen om een gespecialiseerde aanpak om gezondheidsrisico’s uit te sluiten, en ervoor te zorgen dat er geen sporen van het overlijden achterblijven.

Industriële keukens

Grootkeukens zijn vatbaar voor allerlei besmettingen door etensresten, vetaanslag, afval en andere bacteriehaarden. Om die reden gebeurt het dat een keuken gesloten wordt door de voedselinspectie omdat niet aan de strikte normen wordt voldaan. Bovendien is het de nachtmerrie van elke keukenverantwoordelijke om met een geval van voedselvergiftiging geconfronteerd te worden.

KTS Cleaning zorgt voor een grondige reiniging en ontsmetting van dampkappen, keukenvloeren, fornuizen, koelcellen en keukentoestellen. Dit allemaal volgens de HACCP-norm (Hazard Analysis Critical Control Point).

Stalreiniging

Stallen zijn een potentiële besmettingshaard van allerlei ziekten en infecties als de hygiëne te wensen overlaat. Bacteriën, virussen, schimmels en parasieten kunnen je bestand ernstig aantasten als ze vrij spel krijgen. Niet alleen hebben dergelijke omstandigheden een diepe impact op de gezondheid van de dieren, maar ook op de kwaliteit van je producten

KTS Cleaning is een schoonmaakfirma met expertise in het reinigen van varkensstallen en pluimveestallen. Wij zorgen voor een grondige reiniging en desinfectering van de stallen, en dit volgens de geldende milieunormen. Ook het reinigen van kennels en kooien behoort tot onze service.

Reiniging regenwaterput

Een vervuilde waterput kan voor behoorlijk wat ellende zorgen. Slib, algen, mossen en bacteriën zorgen voor een bruine kleur en een nare geur. Bij de meeste gezinnen is het water in de wasmachine afkomstig van de regenput (“hemelwater”). Een verontreinigde regenput kan ervoor zorgen dat de was stinkend en verkleurd uit de machine komt. Ook veroorzaakt vuil regenwater aanslag aan de WC-pot, wat voor een onhygiënische aanblik zorgt.

Best laat je de regenput om de 3 à 4 jaar reinigen door een schoonmaakdienst als KTS Cleaning. Het voorjaar en het zomerseizoen zijn de beste momenten voor een onderhoud.

Dringend hulp
of offerte nodig?

Bel ons op het nummer +32 (0)471 70 80 90 of neem contact met ons op via het formulier.