kts cleaning logo

Gespecialiseerde schoonmaak

Van het eenmalig reinigen van een zwaar vervuilde woning of na een onopgemerkt overlijden tot het ontruimen van inboedel of een periodieke stal- en industriële reiniging… onze ervaren teams voeren zowel specialistische opdrachten als grootschalige projecten uit. Professioneel en persoonlijk, reken op een vlekkeloos resultaat.

 

Zwaar vervuilde woning

Bij een zwaar verontreinigde woning gaat het om situaties waarbij de woning onbewoonbaar is zonder dat er eerst maatregelen worden genomen. Vaak gaat dit gepaard met geurhinder, schimmelvorming, vochtplekken en uitwerpselen van ongedierte. Niet alleen is een zwaar vervuilde woning een aanslag op de gezondheid, het brengt ook risico’s zoals brandgevaar met zich mee.

Als professionele reinigingsdienst zorgen wij ervoor dat de woning binnen korte tijd opnieuw een gezonde leefomgeving wordt.

Onopgemerkt overlijden

Iemand verliezen die je nauw aan het hart ligt, is op zich al een ingrijpende gebeurtenis. Wanneer de overleden persoon pas dagen na het overlijden wordt aangetroffen, is het noodzakelijk om een beroep te doen op een gespecialiseerde schoonmaakdienst. Niet alleen om psychologische redenen, maar in eerste instantie voor een deskundige reiniging van het pand. Slechts enkele minuten na het overlijden zet het ontbindingsproces in. Hierbij komen gassen vrij die een indringende geur kunnen achterlaten in de ruimte. In bepaalde gevallen is er ook sprake van contaminatie met lijkvocht..

Deze ingrepen vragen om een gespecialiseerde aanpak om gezondheidsrisico’s uit te sluiten, en ervoor te zorgen dat er geen sporen van het overlijden achterblijven.

Brandschade

Vuurschade uit zich in uiteenlopende vormen. Het meest voor de hand liggend is de schade aan het gebouw en aan het meubilair. Daarnaast heb je ook nog roetdeeltjes die zich overal hebben verspreid en aangehecht, en de onaangename geur.

Bij brand- of vuurschade gaan we eerst na met welk type brand de ruimte of het gebouw te maken heeft gehad. Op basis van die analyse maken we een prijsofferte, na goedkeuring van de verzekeringsmaatschappij gaan we onmiddellijk aan de slag. Naast het reinigen en decontamineren, herschilderen we ook muren en plafonds.

Waterschade

Een ondergelopen kelder, woonruimte of kantoor na een overstroming? Een waterlek bij jou of je buur? Of plots last van extreme regenval? Water kan een enorme ravage aanrichten. Het is dan ook belangrijk om zo snel mogelijk te handelen. Hoe langer water aanwezig blijft, hoe meer schade het aanricht aan muren, meubilair en toestellen.

KTS Cleaning beschikt over verschillende ploegen verspreid over uiteenlopende regio’s en kan daarom – na akkoord van de verzekeringsmaatschappij – elke oproep snel behandelen.